უახლესი ინტერნეტ ტექნოლოგიების
ეპიცენტრში

სრულად

ჩვენ შესახებ

უახლესი ინტერნეტ ტექტნოლოგიების ეპიცენტრში

კომპანია შ.პ.ს. "ჯიტიენ ტექნოლოჯიქს" - დაარსდა მხოლოდ რამოდენიმე წლის წინ და მან უკვე ჰპოვა ფართო აღიარება ინტერნეტ მომხმარებლებსა და ინტერნეტ ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს შორის.

კომპანია წარმოადგენს აშშ კორპორაცია Tulix Systems Inc. -ის შვილობილ კომპანიას www.tulix.com, რომელიც აშშ ინტერნეტ ბაზარზე წარმატებულად მოღვაწეობს 1994 წლიდან. ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობის შესაძლებლობა იმით არის გამოწვეული, რომ კორპორაცია Tulix Systems Inc. დაარსდა და იმართება ჩვენი თანამემამულეების მიერ, რომლებიც ჩვენთან ერთად მუდმივად ზრუნავენ იმაზე, რომ საქართველოში დაინერგოს ყველაზე თანამედროვე და მოწინავე ინტერნეტ ტექნოლოგიები.

ჩვენი კომპანიის მომსახურება მოიცავს მეტად ფართე არეალს - დაწყებული ინტერნეტის მუშაობისათვის საჭირო აღჭურვილობის მიწოდებით, მაღალი ხარისხის ჰოსტინგ სერვისის განხორციელებით, ქსელის ადმინისტრირებით, ქსელის მართვით, ვებ დიზაინის მომსახურებით, დამთავრებული რთული ინტერნეტ აპლიკაციების შექმნით, ინტერნეტ სფეროში მარკეტინგული კვლევებითა და ზოგადად IT კონსალტინგით.

კომპანიის მომსახურებით სარგებლობენ როგორც სამთავრობო ორგანიზაციები, მსხვილი საწარმოები, აგრეთვე საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციები. ყოველივე ეს გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ სრულად გვაქვს გათვიცნობიერებული ყველა ინტერნეტ მოთხოვნილებები და ვფლობთ ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს ამ დარგში, რადგან ჩვენი კომპანია მუდმივად იმყოფება "თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების ეპიცენტრში".

პორტფოლიო

 • ყველა
 • ვებ აპლიკაციები
www.125.ge
www.feedback.georgia.travel
www.abiturienti.ge
www.abkhazia.gov.ge
www.advocatebi.ge
www.cardpro.ge
www.ethics.gov.ge
www.georefund.com
www.gebsa.ge
www.idavaleba.ge
www.jes.org.ge
www.sai.geა
www.samgloviaro.com
www.president.gov.ge
Rustavi2.info
www.mod.gov.ge
www.sstv.ge
www.1tv.ge
www.2tv.ge
www.ifsdeurope.com
www.bedegi.ge
www.lileotech.ge
www.homecom.com
www.itulix.com
www.ts-host.com
www.mytbshost.com
Fishop.ge
ProfiCollege.ge

ჰოსტინგი

ჰოსტინგი შესაძლებელია როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ

7,5/თვეში

მინიმალური

 • ვებ სივრცე: 500 mb
 • ელ-ფოსტა: 5
 • FTP: 2
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: 2
 • ქვედომეინი: 2
 • პარკირებული დომეინი: 2
 • დამატებითი დომეინი: 0
 • სტატიკური IP მისამართი: +
 • ყოველკვირეული ბექაფი: +
 • ტრაფიკი: შეუზღუდავი

20/თვეში

სტანდარტ

 • ვებ სივრცე: 3 GB
 • ელ-ფოსტა: 25
 • FTP: 6
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: 6
 • ქვედომეინი: 6
 • პარკირებული დომეინი: 6
 • დამატებითი დომეინი: 0
 • სტატიკური IP მისამართი: +
 • ყოველკვირეული ბექაფი: +
 • ტრაფიკი: შეუზღუდავი

35/თვეში

ბიზნეს

 • ვებ სივრცე: 5 GB
 • ელ-ფოსტა: 50
 • FTP: 10
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: 10
 • ქვედომეინი: 10
 • პარკირებული დომეინი: 10
 • დამატებითი დომეინი: 10
 • სტატიკური IP მისამართი: +
 • ყოველკვირეული ბექაფი: +
 • ტრაფიკი: შეუზღუდავი

50/თვეში

ელიტარული

 • ვებ სივრცე: 10 GB
 • ელ-ფოსტა: 100
 • FTP: 15
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: 15
 • ქვედომეინი: 15
 • პარკირებული დომეინი: 15
 • დამატებითი დომეინი: 15
 • სტატიკური IP მისამართი: +
 • ყოველკვირეული ბექაფი: +
 • ტრაფიკი: შეუზღუდავი

85/თვეში

სპეც პაკეტი A

 • ვებ სივრცე: 1 GB
 • ელ-ფოსტა: ულიმიტო
 • FTP: ულიმიტო
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: ულიმიტო
 • ქვედომეინი: ულიმიტო
 • პარკირებული დომეინი: ულიმიტო
 • დამატებითი დომეინი: ულიმიტო
 • ყოველდღიური ბეკაპი: 20 დღე
 • ანტივირუსი: შემოწმება კვირაში ერთხელ
 • საიტის მონიტორინგი: ემაილ შეტყობინება

125/თვეში

სპეც პაკეტი B

 • ვებ სივრცე: 5 GB
 • ელ-ფოსტა: ულიმიტო
 • FTP: ულიმიტო
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: ულიმიტო
 • ქვედომეინი: ულიმიტო
 • პარკირებული დომეინი: ულიმიტო
 • დამატებითი დომეინი: ულიმიტო
 • ყოველდღიური ბეკაპი: 15 დღე
 • ანტივირუსი: შემოწმება კვირაში ერთხელ
 • საიტის მონიტორინგი: ემაილ შეტყობინება

185/თვეში

სპეც პაკეტი C

 • ვებ სივრცე: 15 GB
 • ელ-ფოსტა: ულიმიტო
 • FTP: ულიმიტო
 • MySQL მონაცემთა ბაზა: ულიმიტო
 • ქვედომეინი: ულიმიტო
 • პარკირებული დომეინი: ულიმიტო
 • დამატებითი დომეინი: ულიმიტო
 • ყოველდღიური ბეკაპი: 10 დღე
 • ანტივირუსი: შემოწმება კვირაში ერთხელ
 • საიტის მონიტორინგი: ემაილ შეტყობინება

ჩვენი გუნდი

გაიცანით ჩვენი გუნდი

 • ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ცნობილი მეცნიერი მოუწესრიგებელი მყარი სხეულების ფიზიკის დარგში. ინტერნეტ ქსელების სპეციალისტი. აქვს ბიზნესს მენეჯმენტის 15 წლიანი წარმატებული გამოცდილება.

 • IT კონსალტინგი, WEB პროგრამირება, WEB დეველოპმენტი, WEB დიზაინი, პროექტების მენეჯერი

 • განათლებით მათემატიკოსი დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. სრულყოფილად ფლობს საოპერაციო სისტემებს: Linux, Unix, MS Windows, MS DOS , დაპროგრამირების ენებს : C/C++ (MSVC, BC++ Builder, BC++), JAVA (JSP, BEAN, SWING), SOAP, MS VisualBasic, Assembler Ix86, JavaScript, VBScript, SQL, PHP, Linux shell scripting,PERL

 • მანქანათმშენებელი,ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სრულყოფილად ფლობს: Fedora/CentOS/SuSe/FreeBSD/Win2003/WinXP/WinVista/ Shell/Mysql/Http/Lighttp/Darwin/Squid/DNS/SMTP/Frontpage/Ffmpeg/SFTP/Pure-ftpd/CPANEL/NAS/APF/CACTI/IPCheck/PRTG/GeoDNS/Rwhois/IQ Reverse Proxy/Streaming Server

 • დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, პროფესიონალი მხატვარი, სრულყოფილად ფლობს: MS DOS; Windows; HTML; CSS; JavaScript; VBScript. გრაფიკული რედაქტორები: CorelDraw; PhotoShop; 3D; Flash Animation და სხვა

 • განათებით ფიზიკოსი, დაპროგრამირების ენები C#, C++, T-SQL, Visual Basic, XML, HTML, PHP, Java, Fortran ტექნოლოგიები.NET Framework, LINQ to SQL, XDocument, .NET Remoting, .NET Compact Framework, ADO.NET, MFC, Win32 API, STL, Office Automation , მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი MS SQL Server, Oracle, MS Access, MySQL

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინჟინერ-სისტემო-ტექნიკოსი

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სისტემო – ინჯინერი ტექნიკოსი, სისტემური ადმინისტრატორის თანაშემწე.